Какво е Поддомейн ('subdomain')?

Поддомейн e домейн, който е част от главния домейн. Обикновено поддомейнът е описателно име, което се слага преди главния домейн.

Например за домейна powerhost.bg, поддомейн е billing.powerhost.bg. Поддомейните обикновено служат, за да разделят уеб сайтовете тематично на различни секции.

Related Articles

Мога ли да достъпвам домейна си без www?

Да, това е възможно при нас. С други думи Вие ще можете да виждате сайта си както на адрес...

Какво е 'Add-On' домейн?

“Add-on” домейн е отделен домейн, който може да се добави към съществуващия Ви хостинг акаунт. За...

Какво е Паркиран домейн (Parked Domain)?

Паркиранeто на домейни позволява насочването на едно или няколко домейн имена към един и същ...