Споделен Хостинг

Пакет Мини

Space 5GB
Unlimited Traffic
1 Website

Пакет Старт

Space 10GB
Unlimited Traffic
3 Websites

Пакет Стандарт

Space 40GB
Unlimited Traffic
50 Websites

Пакет Бизнес

80GB Space
Unlimited Traffic
100 Websites